torsdag 6 oktober 2016

Den vilsna generationen

Genom att delta i olika evenemang som riktar sig till folk som kan prata engelska, har jag haft möjligheten att bilda nya bekant- och vänskaper här i Minsk där många har varit i min egen ålder. Det är extra intressant att lyssna på deras perspektiv på Belarus politiska- sociala- och ekonomiska situation eftersom de tillhör den "Vilsna generationen" (The lost generation).

Den "Vilsna generationen" refereras oftast till barnen som föddes under 90-talet och anledningen till varför de har fått det namnet är för att de är den första generationen som har vuxit upp i ett "självständigt" Belarus, men har föräldrar vars åsikter, traditioner och värderingar härstammar från det forna Sovjet. Vi har alltså en generation som anammar och tar del av västerländska kulturer på ett helt nytt sätt, lär sig främmande språk och utbildar sig, men samtidigt hålls tillbaka och känner trygghet hos den äldre generationens sätt att se på saker.

Efter att ha pratat med en av mina vänner om vad han tror är Belarus framtid, kom vi båda fram till att just nu väntar en spännande utveckling för landet och dess ungdomar. För de har en möjlighet som ingen tidigare generation har haft; att utforska världen och att faktiskt göra en skillnad när det kommer till deras lands ekonomi och politik. Dock är även många unga tyvärr fortfarande kvar i tankesättet att Lukasjenko är den enda som kan leda landet just nu, eftersom det inte finns några alternativ (Så går det när man har en ledare som kan tysta sina motståndare) och att den riktiga förändringen kommer att dröja tills hans död.

Förhoppningsvis kommer 90-talsbarnen i framtiden ha möjligheten att påbörja ny era för Belarus politiska och ekonomiska framtid. För trots att Lukasjenko är otroligt impopulär bland landets ungdomar, lever de fortfarande kvar i den äldre generationens tankesätt att han är den enda som kan leda det här landet. Kanske är det som behövs nu är en stark politisk ledare som kan representera Den "Vilsna generationens" intressen och hjälpa dem att hitta rätt, för att genom det utmana den nuvarande "presidenten"?

En av tavlorna från en utställning med namnet "Global warming" i Minsk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar